حدت بیماری

حدت بیماری یا بیماری‌زایی (به انگلیسی: Pathogenicity) به معنای شدت زهرآگینی یا اثر کشندگی یک موجود بیماریزا (پاتوژن) که بتواند دفاع میزبان را مغلوب کرده و در بدنش مستقر شود.

منابعویرایش

دکتر ریماز. اصول اپیدمیولوژی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران- ۱۳۸۰