میزبان

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

میزبان می‌تواند برای یکی از موارد زیر به کار رود:

مرتبط با رایانهویرایش

در رسانه‌هاویرایش