حرف‌های تعریف در زبان انگلیسی

حرف تعریف در زبان انگلیسی حرفی است که بر سر اسم می‌آید و شرحی کوتاه در مورد آن می‌دهد. در خصوص اسم‌های عمومی حرف تعریف نامعین داریم و در مورد اسم‌هایی با مشخصات ویژه یا مشخصاتی که ما از آنها آگاهی داریم حرف تعریف معین وجود دارد. حرف تعریف‌های نامعین عبارتند از: a , an و حرف تعریف معین نیز The می‌باشد. از a و an زمانی کاربرد دارند که می‌خواهیم در مورد اسم مفردی شرحی بدهیم یا در مورد نوع آن اسم حرف بزنیم.

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی

انواع حرف تعریفویرایش

زبان انگلیسی دارای دو نوع حرف تعریف است:

  • حرف تعریف معین(definite article)
  • حرف تعریف نامعین(indefinite article)[۱]

منابعویرایش

  1. «DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLES». butte.edu. دریافت‌شده در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰.