حرف‌های تعریف در زبان انگلیسی

حرف تعریف در زبان انگلیسی حرفی است که بر سر اسم می‌آید و شرحی کوتاه در مورد آن می‌دهد. در خصوص اسم‌های عمومی حرف تعریف نامعین داریم و در مورد اسم‌هایی با مشخصات ویژه یا مشخصاتی که ما از آنها آگاهی داریم حرف تعریف معین وجود دارد. حرف تعریف‌های نامعین عبارتند از: a , an و حرف تعریف معین نیز The می‌باشد. از a و an زمانی کاربرد دارند که می‌خواهیم در مورد اسم مفردی شرحی بدهیم یا در مورد نوع آن اسم حرف بزنیم. حرف تعریف چیست؟

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی

ساختار حروف تعریف در زبان انگلیسی با فارسی تا حدی متفاوت است و این موضوع باعث می شود بسیاری از زبان آموزان در استفاده درست از این حروف مشکل داشته باشند.

اجازه دهید با مثال موضوع را بیشتر توضیح دهیم:

I saw a star last night. I saw the moon last night. من دیشب یک ستاره دیدم. من دیشب ماه را دیدم.

در جمله اول ما نمی‌دانیم که کدام ستاره را دیده است (حرف تعریف نکره یا نامعین)، اما در جمله دوم اسم ماه برای ما شناخته شده است (حرف تعریف معین یا شناخته شده). حالا می‌توانیم حرف تعریف در زبان انگلیسی را بصورت زیر تعریف کنیم:

حرف تعریف در زبان انگلیسی حرفی است که بر سر اسم می‌آید و شرحی کوتاه در مورد آن می‌دهد.  انواع حروف تعریف در زبان انگلیسی حرف تعریف معین: نشان می‌دهد اسمی که به همراه آن آمده برای مخاطب شناخته شده است. حروف تعریف نامعین: نشان می‌دهد اسمی که به همراه آن امده برای مخاطب شناخته شده نیست یا شناختن آن بی‌اهمیت است. Definite Article – حرف تعریف معین

در زبان انگلیسی، وقتی می خواهیم راجع‌به چیزی صحبت کنیم که مخاطب ما آن را می شناسد و یا فقط یک نسخه از آن وجود دارد، از کلمه The (حرف تعریف معرفه یا معین) استفاده می کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Please show me the photo. Can I see the blue dress, I do not like the red one.

حروف تعریف نامعین یا نکره - Indefinite Article

در انگلیسی حروف a و an معادل حرف «ی» نکره در فارسی هستند، و به آنها "Indefinite Article" یا «حروف تعریف نامعین» گفته می‌شود.

Sally has an invention she is working on.

سالی یک اختراع دارد که داره روش کار میکنه.


منابعویرایش