حزب دموکرات

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از حزب دمکرات)

حزب دموکرات ممکن است به یکی از این احزاب یا گروه‌ها اشاره کند:

  • حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا، یکی از دو حزب سیاسی اصلی ایالات متحدهٔ آمریکا
  • حزب دموکرات ایتالیا، از حزب‌های اصلی در ایتالیا
  • حزب دموکرات کردستان ایران، یکی از احزاب سیاسی مردم کردستان ایران، در ۲ آبان ۱۳۲۴ توسط قاضی محمد در مهاباد تأسیس شد. این حزب در حال حاضر توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، منحله اعلام شده‌است.
  • حزب دموکرات کردستان عراق، یکی از احزاب سیاسی مردم کرد عراق که به تقلید از حزب دمکرات کردستان ایران، توسط مصطفی بارزانی تأسیس و رهبری آن در خانواده وی ماندگار و موروثی شد. این حزب در حال حاضر در پارلمان عراق نماینده دارد و اداره بخشی از اقلیم کردستان عراق را به خود اختصاص داده‌است.
  • حزب دموکرات (دوران مشروطه)، یکی از دو فراکسیون اصلی مجلس دوم ملی ایران در دوران جنبش مشروطه ایران
  • فرقه دموکرات آذربایجان، سازمانی سیاسی تأسیس شده در ۱۲ شهریور سال ۱۳۲۴ در تبریز که خواستار خودمختاری آذربایجان از ایران شده بود. این حزب همراه با جمهوری خودمختار آذربایجانش، با حمله ارتش شاهنشاهی ایران در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ برچیده شد.
  • حزب دموکرات ایران، تأسیس‌شده به دست احمد قوام در دهه ۱۳۲۰
  • حزب دموکرات ترکیه یکی از احزاب سیاسی ترکیه