حزب دموکرات

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از حزب دمکرات)

حزب دموکرات ممکن است به یکی از این احزاب یا گروه‌ها اشاره کند: