حزب مردم

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

حزب مردم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: