حزب مردم (ایران)

حزب مردم در بیست و ششم اردیبهشت ماه 1336 با رهبری اسدالله علم افتتاح شد.[۱]یک حزب سیاسی اقتدارگرا در زمان حکومت پهلوی بود. این حزب یکی از دو حزب بزرگی بود که در ظاهر تلاش می‌کردند نظام دو حزبی را به فرمان محمدرضا پهلوی در ایران به نمایش بگذارند. رقیب حزب مردم، حزب حاکم ایران نوین و پیش از آن حزب مِلّیون بود. پس از فرمان تشکیل نظام تک‌حزبی، حزب مردم در تنها حزب قانونی موجود، حزب رستاخیز ادغام شد.

حزب مردم
رهبراسدالله علم
بنیان‌گذاری۱۶ مه ۱۹۵۷ (۱۹۵۷-05-۱۶)
انحلال و برچینش۲ مارس ۱۹۷۵ (۱۹۷۵-03-۰۲)
ادغام درحزب رستاخیز
مرام سیاسیسلطنت‌طلب
لیبرالیسم

در فرهنگ عامه ویرایش

بنا بر گفتهٔ یرواند آبراهامیان، احزاب مردم و ایران نوین در چشم مردم ایران به ترتیب «حزب چشم قربان» و «حزب بله قربان» دیده می‌شدند چون اعضای آن‌ها در مجالس به محمدرضا پهلوی و ساواک وابسته بودند.[۲]

منابع ویرایش

  1. احزاب پیش از 57 .1399. ص 46
  2. Abrahamian, Ervand. (2008) History of Modern Iran. Cambridge University Press.