باز کردن منو اصلی

حزب مردم یک حزب سیاسی لیبرال در زمان حکومت پهلوی بود. این حزب یکی از دو حزب بزرگی بود که در ظاهر تلاش می‌کردند نظام دو حزبی را به فرمان محمدرضا پهلوی در ایران به نمایش بگذارند. رقیب حزب مردم، حزب حاکم ایران نوین و پیش از آن حزب مِلّیون بود. پس از فرمان تشکیل نظام تک‌حزبی، حزب مردم در تنها حزب قانونی موجود، حزب رستاخیز ادغام شد.

حزب مردم (ایران)
رهبراسدالله علم
بنیانگذاری۱۶ مه ۱۹۵۷ (۱۹۵۷-05-۱۶)
انحلال و برچینش۲ مارس ۱۹۷۵ (۱۹۷۵-03-۰۲)
ادغامحزب رستاخیز
مرامسلطنت‌طلب
لیبرالیسم
کشور ایران
سیاست در ایران
حزب‌های سیاسی
انتخابات

در فرهنگ عامهویرایش

بنا بر گفتهٔ یرواند آبراهامیان، احزاب مردم و ایران نوین در چشم مردم ایران به ترتیب «حزب چشم قربان» و «حزب بله قربان» دیده می‌شدند چون اعضای آن‌ها در مجالس به محمدرضا پهلوی و ساواک وابسته بودند.[۱]

منابعویرایش

  1. Abrahamian, Ervand. (2008) History of Modern Iran. Cambridge University Press.