حزب (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

حزب به دو معنا به کار می رود: