حسن بزرگ‌امید

چهارمین رهبر اسماعیلی‌های ایران

حسن بزرگ امید معروف به حسن علیٰ‌ذکره‌السلام نوه کیا بزرگ‌امید، چهارمین رهبر اسماعیلی‌های ایران بود که بر جای پدرش محمد بزرگ‌امید نشست. وی به مدت ۴ سال از ۱۱۶۲ تا ۱۱۶۶ میلادی بر اسماعیلیان الموت حکومت راند.

حسن على ذكره السلام
بیست و سومین امام نزاریان
چهارمین حاکم اسماعیلیان الموت
سکه حسن علی ذکره السلام، ضرب شده در الموت
زادهٔ۱۱۴۲/۱۱۴۵ میلادی
قلعه الموت
درگذشت۱۱۶۶ میلادی
آرامگاهقلعه لمسر
دیگر نام‌هاملک السلام، ملک القلوب
دوره۱۱۶۴–۱۱۶۶
پس ازمحمد بزرگ‌امید
پیش ازنورالدین محمد

بسیاری حسن بزرگ‌امید مشهور به علی ذکره السلام را یکی از بنیانگذاران پروتستانتیسم اسلامی خوانده‌اند.[۱]

او در روز ۱۷ رمضان ۵۵٩ ق اعلام جشن قیامت کرد و با برداشتن زنجیر شرعیات و حقوق الهی، مردم را به رعایت حق‌الناس دعوت کرد. وی نهایتاً توسط برادر زن خود کشته شد.[۲]

منابع ویرایش

  1. آخوندزاده، میرزافتحعلی، مکتوبات کمال‌الدوله، صفحه ۸، بر اساس نسخه خطی کتابخانه ملی به شماره ۱۱۲۳.
  2. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، جلد اول، صفحه 634-636.
  • فرهنگ جامع تاریخ ایران - عباس قدیانی