محمد بزرگ‌امید

محمد بزرگ امید فرزند کیا بزرگ امید و سومین امیر از امرای اسماعیلی الموت و حکومت اسماعیلیان می باشد.

او به مدت ۲۴ سال از ۱۱۳۸ تا ۱۱۶۲ میلادی (۵۳۲-۵۵۷ ه.ق) بر اسماعیلیان حکومت کرد.

قتل الراشد در سال ۱۱۳۸ در زمان حکومت وی به اتفاق افتاد.

پس از وی حسن بزرگ امید فرزند وی امیر اسماعیلیان شد.[۱]

منابعویرایش

  1. فرهنگ جامع تاریخ ایران نوشته عباس قدیانی