حسینعلی رزم‌آرا

حسینعلی رزم‌آرا (متولد ۱۲۷۲ شمسی، درگذشته ۱۳۶۴ شمسی) ملقب به افتخار نظام نویسنده و نظامی ایرانی است.


حسینعلی رزم‌آرا
اطلاعات شخصی
زاده۱۲۷۲ خورشیدی
تهران، ایران
درگذشته۱۳۶۴ خورشیدی
خویشاوندانحاجعلی رزم‌آرا (برادر)
خدمات نظامی
درجهسرتیپ
یگاندایره جغرافیایی ارتش شاهنشاهی ایران

زندگی‌نامهویرایش

او فرزند حاج محمد رزم‌آرا و برادر بزرگ‌تر حاج‌علی رزم‌آرا، نخست‌وزیر مقتول ایران، است. حسینعلی در تهران متولد شد و در مدارس رشیدیه، اقدسیه، الیانس فرانسه، و قزاقخانه تحصیل کرد. مدتی نیز در فرانسه علوم جغرافیایی نظامی تحصیل کرد.

لقب افتخار نظام را از احمدشاه قاجار گرفت. پس از کودتا، مجلات قشون (۱۳۰۰) و پهلوی (۱۳۰۲) را منتشر کرد. پس از شهریور ۱۳۲۰ درجهٔ سرتیپی گرفت و به ریاست ادارهٔ جغرافیایی ارتش نائل شد. او مدتی نیز استاد دانشگاه جنگ و رئیس ستاد لشکر خراسان بود.

آثارویرایش

منابعویرایش

  • نصیری، محمدرضا (۱۳۸۲). اثرآفرینان. ۳. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.