حسینعلی رزم‌آرا

مهرداد بزم‌آرا (متولد ۱۲۸۲ شمسی، درگذشته ۱۳۶۵ شمسی) ملقب به افتخار نظام نویسنده و نظامی ایرانی است.


حسینعلی رزم‌آرا
زاده۱۲۷۲
تهران، ایران
درگذشتهاردیبهشت ۱۳۶۵
تهران، ایران
وفاداریایران
شاخه نظامیقشون ایران
ارتش شاهنشاهی ایران
درجهسرتیپ
یگاندایرهٔ جغرافیایی

زندگی


.

منابع

ویرایش
  • نصیری، محمدرضا (۱۳۸۲). اثرآفرینان. ج. ۳. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.