حسینعلی نوذری

مترجم و فیلسوف ایرانی

حسینعلی نوذری پژوهشگر و نظریه‌پرداز حوزه علوم سیاسی است. عمده شهرت وی به علت پژوهش در نظریات یورگن هابرماس و ترجمه و بررسی آن در سال‌های اخیر است. حوزه عمده مطالعات وی در حوزه نظریه انتقادی و مکتب فرانکفورت، مارکسیسم، پست مدرنیته، مدرنیته و تاریخچه احزاب سیاسی است. او آثار بسیاری را به فارسی برگردانده که از آن جمله می‌توان به بازاندیشی تاریخ از کیت جنکینز و هابرماس: نظریه انتقادی و سلامت از گراهام اسکمبلر اشاره کرد.

حسینعلی نوذری
نام هنگام تولدحسینعلی نوذری
زادهٔ۱/۷/۱۳۳۶
ساری، ایران
مکتبپست مدرنیته
استادانحسین بشیریه

نوذری هم‌اکنون عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج است و در کلاس‌های آزاد مؤسسه پرسش نیز به تدریس علوم سیاسی اشتغال دارد. وی سابقه تدریس در دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران را نیز دارد.[۱]

دیدگاه‌ها

ویرایش

نوذری در همایشی تالار استاد شهریار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال ۱۳۹۰ به ایراد سخنرانی دربارهٔ سیاست در فضای مجازی پرداخت که چکیده آن به این شرح است:

امروزه در "عصر اطلاعات جهانی" به سر می‌بریم. عصری که در آن مناسبات سیاسی و اجتماعی در پهنهٔ گیتی طی چند دههٔ اخیر دستخوش دگرگونی بنیادینی شده‌است. این تغییر و تحولات حاصل پیامد اجتناب ناپذیر دگرگونی و تحولات در مناسبات زیربنایی مادی و اقتصادی و ناشی از تحول عظیم تکنولوژیک و رشد و گسترش دستاورهای صنعتی به ویژه حوزهٔ تکنولوژی اطلاعات، رسانه‌های گروهی و وسایل ارتباطات جمعی بوده‌است. اما آن که از آن به فضای مجازی (Cyber space) یاد می‌شود، پیش از هرچیزی در پیوند اجتناب ناپذیر با دو جریان اساسی و تعیین‌کننده دیگری قرار داردکه تغییر و تحولات یادشده نیز در بستر آن دو جریان ممکن و میسر گردید. این دو جریان عبارتند از: پدیدهٔ جهانی شدن و ظهور صورتبندی مدرنیته و گفتمان نظری پست مدرنیسم؛ لذا درک و دریافت مفهوم " فضای مجازی " و تبیین و تحلیل رابطهٔ آن با مفهوم" سیاست" و تأثیر و تأثر متقابل و دوجانبه میان آن‌ها مستلزم نگرش و بررسی این دو جریان (جهانی شدن و پست مدرنیته) است. گسترش روزافزون وسایل ارتباط جمعی از ماهواره، اینترنت و شبکه‌های متنوع و پیشرفته و تلفن همراه و… بر همهٔ ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی، مناسبات فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تأثیر ژرف و پایداری نهاده‌است. سیاست به مراتب بیشتر از هر حوزه دیگر از این تغییر و تحولات و پیشرفت‌ها تأثیر پذیرفته و دستخوش دگرگونی‌های اساسی شده‌است. اما آنچه که این تأثیرگذاری و دگرگونی را شتابی دوچندان بخشیده‌است، پدیده‌ای است که اصطلاحاً به " فضای مجازی " یاد شده‌است. استعاره‌ای بر شرح و توصیف شبکه الکترونیک جهانی متشکل از حضور افراد، آرا و عقاید، افکار، دیدگاه‌ها، نگرش‌ها، و کنش‌های متقابل میان آنها، سبک‌ها و ارزش‌ها و هنجارهای متنوع و متفاوت در درون اینترنت که هیچ مانع و رادعی را یاری ایستادگی و مقاومت در برابر آن نیست، ماهیت سیال و تغییرپذیر آن، سرشت نسبی و متکثرآن حضور همه‌جانبه و فراگیر و… سبب می‌شود تا هیچ پدیده‌ای من‌جمله سیاست و ارکان مختلف آن نتوانند در برابر تأثیرات آن دوام آورد.[۲]

تحصیلات

ویرایش
  • لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه پهلوی شیراز، ۵۹–۱۳۵۵
  • لیسانس علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۷
  • فوق لیسانس علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱
  • دکترای علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱[۱]
  • پایان‌نامه کارشناسی ارشد:جایگاه عقلانیت در اندیشه سیاسی یورگن هابرماس
  • پایان‌نامه دکتری:سیاست و پست مدرنیسم:امکان و امتناع شالوده شکنی از پارادایم‌های کلاسیک و مدرن سیاست[۱]

تألیف

ویرایش

۱ـصورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته:بسترهای تکوین تاریخی و زمینه‌های تکامل اجتماعی، تهران، نقش جهان، ۱۳۸۰

۲ـاحزاب سیاسی و نظام‌های حزبی، تهران، نشر گستره، ۱۳۸۱

۳ـبازخوانی هابر ماس، تهران، نشر چشمه، ۱۳۸۱

۴ـمکتب فرانکفورت:خاستگاه و اهمیت نظریه انتقادی در علوم اجتماعی و انسانی، تهران، انتشارات آگاه،

ترجمه

ویرایش

ادوین فاگلمان و ویلیام ابنشتاین، مکاتب سیاسی معاصر، تهران، گستره، ۱۳۶۶

پیتر لوید، طبقه کارگر در جهان سوم، نشر همراه، ۱۳۷۲

حسینعلی نوذری (ترجمه و تدوین)، مدرنیته و مدرنیسم، تهران، نقش جهان، چاپ دوم، ۱۳۸۰

حسینعلی نوذری (ترجمه و تدوین) پست مدرنیته و پست مدرنیسم، تهران، نقش جهان، چاپ دوم، ۱۳۸۰

فلسفه تاریخ (روش‌شناسی و تاریخنگاری)، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰

دایان مک دانل، مقدمه‌ای بر نظریه گفتمان، تهران، نشر فرهنگ گفتمان، ۱۳۸۰

جیمز ان. پاول، پست مدرنیسم به زبان ساده، تهران، نشر نظر، ۱۳۸۰

تام باتامور، مکتب فرانکفورت، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱

ژان فرانسوا لیوتار، وضعیت پست مدرن:گزارشی دربارهٔ دانش، تهران، انتشارات گام نو، چاپ دوم، ۱۳۸۱

پیتر برک، تاریخ و نظریه اجتماعی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۷

کیت جنکینز، بازاندیشی تاریخ، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۷

گراهام اسکمبلر، هابرماس:نظریه انتقادی و سلامت، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی[۱]

منابع

ویرایش

۱ سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج | نمایش اطلاعات پروفایل حسینعلی نوذری [پیوند مرده]