حسینعلی نوذری

مترجم و فیلسوف ایرانی

حسینعلی نوذری پژوهشگر و نظریه‌پرداز حوزه علوم سیاسی است. عمده شهرت وی به علت پژوهش در نظریات یورگن هابرماس و ترجمه و بررسی آن در سال‌های اخیر است. حوزه عمده مطالعات وی در حوزه نظریه انتقادی و مکتب فرانکفورت، مارکسیسم، پست مدرنیته، مدرنیته و تاریخچه احزاب سیاسی است. از وی آثار زیادی به فارسی برگردان شده که مهم‌ترین آن، بازاندیشی تاریخ از کیت جنکینز، هابرماس: نظریه انتقادی و سلامت از گراهام اسکمبلر و... است.

حسینعلی نوذری
Dr Hoseinali Nozari.jpg
شناسنامه
نام کامل حسینعلی نوذری
مکتب پست مدرنیته
زادروز ۱/۷/۱۳۳۶
زادگاه ساری، ایران
استادان حسین بشیریه

نوذری هم‌اکنون عضو هیئت علمی و تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و درکلاس‌های آزاد مؤسسه پرسش به تدریس علوم سیاسی اشتغال دارد. وی سابقه تدریس در دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران را نیز دارد.[۱]

دیدگاه‌هاویرایش

نوذری در همایشی تالار استاد شهریار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال ۱۳۹۰ به ایراد سخنرانی دربارهٔ سیاست در فضای مجازی پرداخت که چکیده آن به این شرح است:

امروزه در " عصر اطلاعات جهانی " سرمی بریم. عصری که در آن مناسبات سیاسی و اجتماعی در پهنهٔ گیتی طی چند دههٔ اخیر دستخوش دگرگونی بنیادینی شده‌است. این تغییر و تحولات حاصل پیامد اجتناب ناپذیر دگرگونی و تحولات در مناسبات زیربنایی مادی و اقتصادی و ناشی از تحول عظیم تکنولوژیک و رشد و گسترش دستاورهای صنعتی به ویژه حوزهٔ تکنولوژی اطلاعات، رسانه‌های گروهی و وسایل ارتباطات جمعی بوده‌است. اما آن که از آن به فضای مجازی (Cyber space) یاد می‌شود، پیش از هرچیزی در پیوند اجتناب ناپذیر با دو جریان اساسی و تعیین‌کننده دیگری قرار داردکه تغییر و تحولات یادشده نیز در بستر آن دو جریان ممکن و میسر گردید. این دو جریان عبارتند از: پدیدهٔ جهانی شدن و ظهور صورتبندی مدرنیته و گفتمان نظری پست مدرنیسم. لذا درک و دریافت مفهوم " فضای مجازی " و تبیین و تحلیل رابطهٔ آن با مفهوم" سیاست" و تأثیر و تاثر متقابل و دوجانبه میان آن‌ها مستلزم نگرش و بررسی این دو جریان (جهانی شدن و پست مدرنیته) است.

گسترش روزافزون وسایل ارتباط جمعی از ماهواره، اینترنت و شبکه‌های متنوع و پیشرفته و تلفن همراه و... بر همهٔ ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی، مناسبات فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تأثیر ژرف و پایداری نهاده‌است. سیاست به مراتب بیشتر از هر حوزه دیگر از این تغییر و تحولات و پیشرفت‌ها تأثیر پذیرفته و دستخوش دگرگونی‌های اساسی شده‌است. اما آنچه که این تأثیرگذاری و دگرگونی را شتابی دوچندان بخشیده‌است، پدیده‌ای است که اصطلاحاً به " فضای مجازی " یاد شده‌است. استعاره‌ای بر شرح و توصیف شبکه الکترونیک جهانی متشکل از حضور افراد، آرا و عقاید، افکار، دیدگاه‌ها، نگرش‌ها، و کنش‌های متقابل میان آنها، سبک‌ها و ارزش‌ها و هنجارهای متنوع و متفاوت در درون اینترنت که هیچ مانع و رادعی را یاری ایستادگی و مقاومت در برابر آن نیست، ماهیت سیال و تغییر پذیر آن، سرشت نسبی و متکثرآن حضور همه جانبه و فراگیر و... سبب می‌شود تا هیچ پدیده‌ای من‌جمله سیاست و ارکان مختلف آن نتوانند در برابر تأثیرات آن دوام آورد.[۲]

تحصیلاتویرایش

  • لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه پهلوی شیراز،۵۹-۱۳۵۵
  • لیسانس علوم سیاسی، دانشگاه تهران،۱۳۶۷
  • فوق لیسانس علوم سیاسی، دانشگاه تهران،۱۳۷۱
  • دکترای علوم سیاسی، دانشگاه تهران،۱۳۸۱[۱]
  • پایان‌نامه کارشناسی ارشد:جایگاه عقلانیت در اندیشه سیاسی یورگن هابرماس
  • پایان‌نامه دکتری:سیاست و پست مدرنیسم:امکان و امتناع شالوده شکنی از پارادایم‌های کلاسیک و مدرن سیاست[۱]

تألیفویرایش

۱ـصورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته:بسترهای تکوین تاریخی و زمینه‌های تکامل اجتماعی، تهران، نقش جهان،۱۳۸۰

۲ـاحزاب سیاسی و نظام‌های حزبی، تهران، نشر گستره،۱۳۸۱

۳ـبازخوانی هابر ماس، تهران، نشر چشمه،۱۳۸۱

۴ـمکتب فرانکفورت:خاستگاه و اهمیت نظریه انتقادی در علوم اجتماعی و انسانی، تهران، انتشارات آگاه،

آثار ترجمه شدهویرایش

ـادوین فاگلمان و ویلیام ابنشتاین، مکاتب سیاسی معاصر، تهران، گستره،۱۳۶۶

۲ـپیتر لوید، طبقه کارگر در جهان سوم، نشر همراه،۱۳۷۲

۳ـحسینعلی نوذری(ترجمه و تدوین)، مدرنیته و مدرنیسم، تهران، نقش جهان، چاپ دوم،۱۳۸۰

۴ـحسینعلی نوذری(ترجمه و تدوین)پست مدرنیته و پست مدرنیسم، تهران، نقش جهان، چاپ دوم،۱۳۸۰

۵ـفلسفه تاریخ(روش‌شناسی و تاریخنگاری)، تهران، طرح نو،۱۳۸۰

۶ـدایان مک دانل، مقدمه‌ای بر نظریه گفتمان، تهران، نشر فرهنگ گفتمان،۱۳۸۰

۷ـجیمز ان. پاول، پست مدرنیسم به زبان ساده، تهران، نشر نظر،۱۳۸۰

۸ـتام باتامور، مکتب فرانکفورت، نشر نی، چاپ دوم،۱۳۸۱

۹ـژان فرانسوا لیوتار، وضعیت پست مدرن:گزارشی دربارهٔ دانش، تهران، گام نو، چاپ دوم،۱۳۸۱

۱۰ـپیتر برک، تاریخ و نظریه اجتماعی، تهران، طرح نو،۱۳۸۷

۱۱ـکیت جنکینز، بازاندیشی تاریخ، تهران، انتشارات آگاه،۱۳۸۷

۱۲ـگراهام اسکمبلر، هابرماس:نظریه انتقادی و سلامت، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی[۱]

منابعویرایش

۱ سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج | نمایش اطلاعات پروفایل حسینعلی نوذری [ http://kiau.iau.ofis.ir/default.aspx?general&member=5035&l=fa[پیوند مرده] ]