حسین‌خان فیلی

(تغییرمسیر از حسین‌خان سولویزی)

حسین‌خان والی فیلی که در ۱۰۰۶ ق. / ۱۵۹۷ م. از سوی شاه عباس یکم منصوب شد. [۱] [۲]

منابع ویرایش

  1. ترکمان، اسکندربیگ، کتاب عالم‌آرای عباسی و خامه اسکندربیگ ترکمان
  2. George Nathaniel Curzon. Persia and the Persian Question: Volume 1, p. ۲۷۸;