حسین‌خان سولویزی

حسین‌خان سولویزی والی فیلی که در ۱۰۰۶ ق. / ۱۵۹۷ م. از سوی شاه عباس یکم منصوب شد.[۱]

منابعویرایش

  1. George Nathaniel Curzon. Persia and the Persian Question: Volume 1, p. ۲۷۸;