حسین بن ابراهیم طبری

مترجم ایرانی

حسین بن ابراهیم حسن بن خورشید طبری ناتلی در حدود ۹۹۰–۹۹۱ میلادی برآمد. او مترجم آثار یونانی به عربی بود. در ۹۹۰–۹۹۱ میلادی ترجمهٴ اصلاح شده‌ای از کتاب دیوسکوریدس را به امیر ابوعلی سَمْجوری اهدا کرد.

منابع ویرایش

  • سارتن، جرج. مقدمه بر تاریخ علم. ترجمهٔ غلامحسین صدری افشار. انتشارات علمی و فرهنگی.