حسین خنیفر، استاد تمام گروه آموزشی مدیریت دولتی و امور عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه فرهنگیان است.[۱][۲][۳][۴][۵]

تحصیلاتویرایش

 • کارشناسی، ۱۳۷۳، مدیریت آموزشی، تهران
 • کارشناسی ارشد، ۱۳۷۷، مدیریت آموزشی، آزاد - علوم و تحقیقات
 • دکتری، ۱۳۸۰، مدیریت آموزشی، آزاد- علوم و تحقیقات

کتب تألیفیویرایش

 • حسین خنیفر. "روشها و فنون تدریس.": مرکز نشر هاجر-وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، ۱۳۸۳.
 • حسین خنیفر و حمید ملکی. "مهارت‌های برنامه ریزی در زندگی.": فراشناختی اندیشه، ۱۳۸۴.
 • حسین خنیفر. "روش‌ها و فنون تدریس.": هاجر، ۱۳۸۵.
 • حسین خنیفر و مژده پورحسینی. "مهارتهای زندگی.": هاجر، ۱۳۸۵.
 • حسین خنیفر. "کارآفرینی در نظام ارزشی.": اکرام و ایران نگین، ۱۳۸۶.
 • کورش پرند، عزیز حبیبی، حسین خنیفر، حسن رضا زین‌آبادی، ناهید مسلمی و رامک فرح آبادی. "مبانی آموزش‌های تکمیلی بین سطوح تحصیلی." تهران: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ۱۳۹۱.
 • کورش پرند، حسین خنیفر، ناهید مسلمی، محمد مختاری و سورنا ایلداری. "هزار واژه تخصصی آموزش‌های حرفه ای." تهران: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ۱۳۹۲.
 • حسین خنیفر، حمید ملکی، فاطمه طاهری، نرگس السادات فاتحی و نفیسه زروندی. "کارآفرینی اجتماعی." کرمان: انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲.
 • حسین خنیفر، سید علی بربند و جمشید دیانتی. "تطبیق استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001." تهران: اردیبهشت، ۱۳۹۲.
 • کوکب فائز، حسین خنیفر و علی اصغر پورعزت. "منطق عدالت زبانی." تهران: مدیر فردا، ۱۳۹۲.
 • حسین خنیفر و حامد بردبار. "درآمدی بر مدل سازی در علوم رفتاری." تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۳.
 • حسین خنیفر، احمد عطارنیا و افسانه غم خوار. "خط مشی در نظام آموزش‌های مهارت و فناوری کشور (با تکید بر برنامه راهبردی سازمان آموزش و فنی حرفه ای)." قم: اعلایی، ۱۳۹۴.
 • معصومه شامی و حسین خنیفر. "مدیریت بیمه انرژی." تهران: نشر امید مجد، ۱۳۹۴.
 • حسین خنیفر. "برنامه ریزی تحصیلی." قم: کانون اندیشه جوان، ۱۳۹۴.
 • حسین خنیفر. "حافظه و فنون یادگیری." تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۹۵.
 • حسین خنیفر و ناهید مسلمی. "اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی." تهران: نگاه دانش، ۱۳۹۶.
 • حسین خنیفر، معصومه مصطفی زاده و مهتاب همائی لطیف. "مبانی نظریه پردازی." تهران: نگاه دانش، ۱۳۹۷.
 • حسین خنیفر. "مبانی برنامه ریزی از فرد تا سازمان." تهران: مرکز امور و برنامه‌ریزی دیوان محاسبات، ۱۳۹۷.
 • حسین خنیفر. "مدیریت زمان." تهران: مرکز آموزش و برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور، ۱۳۹۷.
 • حسین خنیفر. "مهارت‌های دوران دانشجویی و تربیت معلم." تهران: را دان، ۱۳۹۷.
 • محمدحسین رحمتی، حسین خنیفر و ابراهیم کتابی. "الگوی رهبری در قیام امام حسین (ع)." قم: حماسه یاران، ۱۳۹۸.
 • حسین خنیفر و ناهید مسلمی. "مبانی و اصول روش‌های پژوهش کیفی -رویکردی نو کاربردی - جلد دوم." تهران: انتشارات نگاه دانش، ۱۳۹۸.
 • حسین خنیفر و نرگس قدسیان. "هوش انتقال دانش (زمینه ساز پژوهشی در دانشگاه)." تهران: فوژاون، ۱۳۹۸.
 • عاطفه غفرانی، ناهید نادری و حسین خنیفر. "درآمدی بر مدارس هوشمند، آسیبها و راهکارها". قم: شمیم قلم، 1398.

پیوند به بیرونویرایش

سایت شخصی حسین خنیفر

منابعویرایش

 1. «رزومه خنیفر».
 2. «خبر انتصاب در سایت دانشگاه فرهنگیان».
 3. «خبر انتصاب در خبرگزاری مهر».
 4. «خبر ریاست در کیهان».
 5. «ایسنا».