حقیقت، حقیقی، وجود مسلم یا فکت (به انگلیسی: Fact) چیزی است که واقعاً رخ داده‌است یا در واقع موجودیت دارد. تعریف مزبور یک آزمون معمول برای اثبات یک پدیده یا موضوع است که اغلب مربوط به تجربه است. نتایج حاصله از مراجع قابل اعتماد اغلب برای اثبات استفاده می‌شود. حقایق علمی توسط مشاهده دقیق و تکرار یا اندازه‌گیری (توسط آزمایش یا وسایل دیگر) تأیید می‌شوند.

در فلسفه

ویرایش

در فلسفه، مفهوم مزبور در معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی در نظر گرفته می‌شود. سؤالات از ماهیت و وجود از نزدیک با پرسش از حقیقت است. یک «حقیقت» می‌تواند به عنوان چیزی که در مورد تعریف به کار می‌رود به کار رود.

منابع

ویرایش

Fact (enwiki)