حلزون گوش

حلزون گوش بخشی از سامانه شنوایی در گوش درونی است. این بخش عبارت است از حفره‌ای حلزونی–شکل در هزارتوی استخوانی که در انسان‌ها ۲٫۵ دور به دور محور خود می‌چرخد. بخش مهمی از حلزون گوش را اندام کورتی تشکیل می‌دهد که حسگر شنوایی به‌شمار می‌رود. این اندام به موازات بخشی که چنبره‌های مایع درون حلزون گوش را از هم جدا می‌کند، پیش می‌رود.

حلزون گوش
Cochlea-crosssection.svg
دید از کنار حلزون گوش
جزئیات
دستگاهسامانه شنوایی
شناسه‌ها
لاتینCochlea
MeSHD003051
شناسه
نورولکس
birnlex_1190
TA98A15.3.03.025
TA26964
FMA60201

منابعویرایش