دستگاه زیستی

شبکه پیچیده‌ای از عناصر بهم مرتبط از مقیاس ماکرو تا نانو

از همکاری بین اندام‌های مختلف بدن دستگاه یا سامانه زیستی تشکیل می‌شود.

دستگاه جانوران ویرایش

بدن انسان از هشت دستگاه ساخته شده‌است که عبارتند از:

منابع ویرایش

ویکی‌پدیا انگلیسی: Biological System بازیابی ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱