حلقه جابه‌جایی

(تغییرمسیر از حلقه جابجایی)

در ریاضیات و جبر مجرد، حلقه‌ای را که در آن عمل ضرب خاصیت جابجایی داشته باشد، حلقه جابجایی می‌گویند.

  • هرگاه حلقه R تحت عمل ضرب دارای خاصیت جابجایی باشد، گوییم R یک حلقه جابجایی (آبلی) است[۱].

منبعویرایش

  1. «حلقه - دانشنامه رشد».