حمله صلیبیون به مصر

حمله صلیبیون به مصر (۱۱۶۳-۱۱۶۹) به مجموعه لشکرکشی که توسط پادشاهی اورشلیم برای گسترش حوزه قدرت و قلمروی خود در مصر بعد از ضعف خلافت فاطمیان اطلاق می‌شود. این جنگ به دنبال آشفتگی داخلی و مسئله جانشینی در خلافت فاطمیان شروع شد که دو قدرت آن زمان، یعنی دودمان زنگیان به رهبری نورالدین زنگی و پادشاهی اورشلیم به رهبری امالریک یکم درصدد از این شرایط برای بسط قدرت خود بودند. در نهایت صلیبیون موفق به بسط قلمروی خود رد مصر نشدند و زنگیان نیز پس از اعلان سلطنت جدید توسط صلاح‌الدین ایوبی در مصر، حوزه قدرت خود را در مصر از دست داد.

حمله صلیبیون به مصر
بخشی از جنگ‌های صلیبی
Saladin in Egypt Conquest (fa).jpg
حمله صلیبیون به مصر
تاریخ۱۱۶۳–۱۱۶۹
موقعیت
طرف‌های درگیر
پادشاهی اورشلیم
امپراتوری بیزانس
کنت‌نشین طرابلس
شاهزاده‌نشین انطاکیه
شوالیه‌های مهمان‌نواز
شوالیه‌های معبد
پادشاهی ارمنی کیلیکیه
صلیبیون پادشاهی فرانسه
 خلافت فاطمیان امارت زنگیان
فرماندهان و رهبران
امالریک یکم
GreekCross.svg آندرونیکوس کنتستفانوس
العاضدلدین الله
شاور بن مجیر السعدی
ابو الاشبال ضرغام
نورالدین زنگی
اسدالدین شیرکوه
صلاح‌الدین ایوبی

منابعویرایش