حوزه قضایی بین‌المللی

حوزه قضایی بین‌المللی به دولت‌ها و ارگانهای جهانی این اجازه را می‌دهد تا تحقیقات جنایی خود را در دیگر کشورها و در مورد شخص متهم بدون در نظر گرفتن مکانی که جرم در آن اتفاق افتاده‌است، تابعیت شخص، کشوری که در آن اقامت دارد و هر گونه روابط با مراجع قانونی که در حال تحقیق در مورد شخص می‌باشند، انجام دهد.

فعالیت‌هاویرایش

ساختارویرایش

پیوند به بیرونویرایش

منابعویرایش

پانویسویرایش