حوضچه تعمید

حوضچه تعمید سنگاب یا حوضچه‌ای است که در مکان‌های مذهبی مسیحی برای نگاهداری آب تعمید و تعمید دادن کودکان و بزرگ‌سالان استفاده می‌شود. این حوضچه‌ها در تعمیدگاه‌ها قرار دارند.

یک حوضچه تعمید در گوتلاند.

حوضچه تعمید را معمولاً از سنگ، چوب، یا فلز می‌سازند. در ساختمان‌های جدید گاه این حوضچه‌ها را از شیشه هم می‌سازند. برخی از حوضچه‌های تعمید شکل‌هایی نمادین دارند برای نمونه حوضچه‌های تعمید با شکل سه‌گوش نشان‌گر باور به تثلیث‌ند.

نگارخانه

منابع

Wikipedia-bijdragers, "Doopvont," Wikipedia, de vrije encyclopedie, (accessed mei 3, 2010).