حکومت جهانی ایدهٔ یک اقتدار سیاست مشترک برای همهٔ بشر است، که یک حکومت جهانی و یک دولت به وجود می‌آورد که اقتدار بر سراسر زمین اقتدار اعمال می‌کند. چنین حکومتی می‌تواند از طرق خشونت بار و اجباری سلطه بر جهان، یا از طرق صلح آمیز و داوطلبانهٔ اتحاد فراملی یا ترکیبی از این دو به وجود آید.

هرگز قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه، نیروی نظامی، یا قانون اساسی واحدی با حوزه‌ای در سطح جهان وجود نداشته‌است. سازمان ملل متحد نقشی محدود به غالباً مشاوره دارد و هدف اعلام شده اش تحکیم همکاری بین حکومت‌های ملت کنونی است تا اعمال اقتدار بر آنها.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش