قوهٔ مجریه یکی از قوای سه‌گانه است که وظیفهٔ ادارهٔ کشور بر اساس قوانینی را که قوهٔ مقننه مصوب کرده دارد. رئیس قوهٔ مجریه رئیس‌جمهور است. اعضای قوهٔ مجریه وزیران هستند.

ارکانویرایش

قوهٔ مجریه دارای ارکان مختلفی است:

۱. وزارتخانه‌ها مانند وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه

۲. معاونان و مشاوران ریاست‌جمهوری و سازمان‌های تابعه مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان تربیت بدنی

ریاست قوهٔ مجریهویرایش

ریاست قوهٔ مجریه در ایران با رئیس‌جمهور است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود مانند آمریکا و ... در برخی کشورها که دارای نظام پارلمانی هستند مانند هند و انگلستان، ریاست قوهٔ مجریه با نخست‌وزیر می‌باشد که توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود. گاه چنین کشورهایی دارای پادشاه مانند سوئد و یا رئیس‌جمهور مانند آلمان هستند که مقامی تشریفاتی محسوب می‌شود. در برخی کشورها مانند روسیه، ترکیه و پاکستان ریاست‌جمهور و نخست‌وزیر هر دو دارای قدرت هستند. در برخی کشورها مانند انگلستان نخست‌وزیر رئیس قوهٔ مجریه است.

وظایف قوهٔ مجریهویرایش

اداره، سیاستگذاری و نظارت بر امور اقتصادی کشور، آموزش و پژوهش، روابط خارجه، بهداشت و درمان، کشاورزی و صنعت، امنیت و تأمین نیازهای دفاعی و تأمین نیازها و ملزومات سایر قوا مانند قوهٔ مقننه، قوهٔ قضائیه، شورای نگهبان و ... بر عهدهٔ قوهٔ مجریه است.

جستارهای وابستهویرایش

هیأت دولت