باز کردن منو اصلی

حکومت نظامی وضعیتی است که در آن ارتش، چه با موافقت دولت و چه پس از کودتا، اداره امور کشور را به دست می‌گیرد و برخی قوانین رایج را معلق می‌کند. در برخی موارد، حکومت نظامی با مقررات منع عبور و مرور و تشکیل دادگاه نظامی همراه است.

در موارد منع عبور و مرور افراد ناچارند هر روز پیش از ساعت مشخصی به خانه‌های خود برگردند. چنین دستوری معمولاً برای سرکوب گروهی مشخص یا به منظور حفظ نظم عمومی صادر می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش