خاتمی (نام خانوادگی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

خاتمی، ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد: