خار در گیاه‌شناسی به برجستگی‌های نوک‌تیزی گفته می‌شود که به جای شاخه یا در میان شاخه‌ها بر روی تنهٔ برخی گیاهان می‌روید.

خار یک درخت مرکبات.
تیغ‌های گل سرخ.
تیغچه‌های درخت صمغ.

اگر این برجستگی‌ها شکل‌های تغییریافتهٔ شاخه باشند به آن‌ها خار[۱] گفته می‌شود، اگر ادامهٔ قشر روپوست گیاه باشند به آن‌ها تیغ[۲] گفته می‌شود؛ و اگر در اصل دگرگون‌شدهٔ برگ‌ها باشند به آن‌ها تیغچه[۳] گفته می‌شود.[۴]

با این‌که این سه گونه، از دید فنی گیاه‌شناسی تفاوت دارند ولی در زبان روزمره گاه برای هر سه از لفظ خار یا تیغ استفاده می‌کنند.

برخی گیاهان، خار، تیغ یا تیغچه‌هایی دارند که می‌تواند پوست حیوانات را بسُنبَد. درخت‌های لیمو و انار از این گونه خارها دارند. خار یک ساز و کار حفاظتی برای گیاهان است.

منابعویرایش

  1. Thorn
  2. prickle
  3. spine
  4. Van Wyk, Braam (2007). How to Identify Trees in Southern Africa (illustrated ed.). Struik. pp. 184. ISBN 1-77007-240-3, 9781770072404.
  • Esau, K. 1965. Plant Anatomy, 2nd Edition. John Wiley & Sons. 767 pp.