خامودی واپسین فرعون هیکسوسی دودمان پانزدهم مصر بود که در منطقه شمالی این کشور فرمانروایی می‌کرد.

نام تاجی خامودی

به خط هیروگلیف
M12Amwd
Z4
نام در هنگام تولد

به خط هیروگلیف
N5n
M3
ii

به باور مصرشناسان او برای ۱۱ سال فرمانروایی کرد چرا که این تاریخ در پاپیروس ریند در حالی ذکر شده که اشاره به "فرمانروایی از جنوب" که به گمانی اهمسه بوده نیز آورده شده‌است.

باور بر این است که اهموسه شاه هیکسوسی را در هجده یا نوزده سالگیش شکست داد. این از روی نگاره‌ای در تورا که نشان از پیشکش آورده شدن قوچ‌ها از سوی کنعانیان دارد و در ۲۲امین سال فرمانروایی اهموسه کشیده شده، دانسته می‌شود. از آنجا که این پیشکش آوردن می‌توانسته تنها پس از محاصرهٔ ۳ سالهٔ شهر کنعانی شاروهن و سپس از سقوط آن اندک مدتی پس از سقوط اواریس اتفاق بیفتد؛ می‌توان نتیجه گرفت که دوران حکمرانی خامودی باید در سال ۱۸ یا ۱۹ام فرمانروایی ۲۵ سالهٔ اهموسه اتفاق افتاده باشد.

هیکسوس‌ها مردمانی آسیایی و بیگانه بودند که با ظهور اهموسه از تبس از مصر رانده شدند.

منابعویرایش

  • Thomas Schneider (۲۰۰۶)، «The Relative Chronology of the Middle Kingdom and the Hyksos Period (Dyns٫ ۱۲-۱۷)»، Ancient Egyptian Chronology (Handbook of Oriental Studies)، Brill، ص. ۱۹۴-۱۹۵