اَهمُسه یا احمس یکم فرعون مصر باستان و بنیان‌گذار دودمان هجدهم در این کشور بود. وی از دودمان پادشاهی شهر تب بود. پدرش تائو دوم و برادرش کاموسه واپسین فرمانروای دودمان هفدهم بود. اهمسه میان سال‌های ۱۵۵۰ تا ۱۵۲۵ پیش از میلاد مسیح فرمانروایی می‌کرد.

اهمسه یکم
بنیان‌گذار دودمان هجدهم مصر
سردیس اهمسه یکم، موزه بروکلین، نیویورک
فرعون مصر باستان
دوران ۱۵۵۰-۱۵۲۵ پ. م. در دودمان هجدهم 
پس از کاموسه (در مصر علیا)
خامودی (در مصر سفلی)
پیش از آمنهوتپ یکم
همسر(ان) اهمسه نفرتاری
اهمسه هنوت‌تامهو
اهمسه سیت‌کاموسه
فرزندان آمنهوتپ یکم، راموسه، اهموسه‌آنخ، سی‌آمون، اهموسه مریت‌آمون، اهموسه سیت‌آمون
اهموسه ساپر
پدر تائو دوم
مادر آه‌هوتپ یکم
مرگ مومیاییش در دیر البحری پیدا شد ولی احتمال دارد نخست در ابیدوس به خاک سپرده شده
آثار بر جای مانده کاخ در اواریس، معبد آمون در کارناک، معبد منثو در ارمنت
مومیایی سر اهمسه یکم

از روزگار پدربزرگ اهمسه تِبس با شورش هیکسوس که بر مصر سفلی چیره بودند، روبه‌رو بود. او هفت ساله بود که پدرش کشته شد و ده سال داشت که برادرش درگذشت و پس از مرگ برادر به پادشاهی رسید. وی پس از بر تخت نشستن خود را نِپ‌پِهتی‌ره (به انگلیسی: Neb-pehty-re) - به معنای «خداوند زور رع است» - نام نهاد.

او توانست هیکسوس را براند و شکست دهد و آن گاه به نوبه و کنعان پرداخت. او آنگاه به سامان دادن به کارهای کشوری پرداخت. وی شکار، بهره‌برداری از معدن و راه‌ها را دوباره باز نمود. او پروژه‌های ساختمانی بزرگی را به راه انداخت که تا پیش از آن در پادشاهی میانه پیشینه‌ای نداشت. پروژه‌های او با ساخت واپسین هرمی که فرمانروایان بومی مصر ساختند به اوج خود رسید. اهمسه پایه‌گذار پادشاهی نو در مصر باستان بود.

نام اهمُسه

به خط هیروگلیف
S29F31N12

منابعویرایش