خاندان اوزوماکی

خاندان اوزوماکی
اطلاعاتِ درون‌داستانی
دهکده:دهکده مخفی گرداب
دهکده مخفی برگ
اعضای شناخته شده:ناروتو اوزوماکی
کوشینا اوزوماکی
کارین
بوروتو اوزوماکی
هیماواری اوزوماکی
میتو
ناگاتو
فوسو (مادر ناگاتو)
جوتسوها:مهر هشت خطی
مهر چهار نماد
مهر خدای مرگ
مهر جینچوریکی
مهر زنجیره ای

جینچوریکی نه‌دمویرایش

تمام میزبانان روباه نه دم اوزوماکی بودند. بعد از آنکه هاشیراما سنجو در نبرد با مادارا اوچیها روباه نه دم را اسیر کرد و از همسر خود میتو اوزوماکی خواست تا او را در خود مهر کند. بعد از میتو، کوشینا مادر ناروتو به عنوان دومین جینچوریکی انتخاب شد. سومین جینچوریکی هم ناروتو اوزوماکی است.

اوزوماکی‌ها به خاطر چاکرای خاص میزبانان خوبی برای نه دم بودند.

سرگذشتویرایش

اوزوماکی فرزند آسورا اوتسوتسوکی بود که همین‌طور دارای رابطه خونی با قبیله سنجو داشت. طی سال‌ها اوزوماکی و سنجو روابط نزدیکی با هم داشتند و گاهی بین اعضای دو قبیله ازوادج‌هایی نیز صورت می‌گرفت. ازدواج هاشیمارا سنجو و میتو اوزوماکی نمونه‌ای از همین موارد است. به دنبال تأسیس کونوهاگاکوره در پایان جنگ‌های دوره‌ای، سنجو تصمیم گرفت به‌طور نمادین و دوستانه نشان اوزوماکی را به ژاکت کونوها اضافه کند. کونوها و اوزوماکی در دهه‌های بعدی متحد هم ماندند و اوزوماکی نیز در شرایط مورد نیاز، فوینجوتسو (fūinjutsu) و چیزهایی دیگر را برای کونوها فراهم می‌آورد. حتی معبد Mask Storage از قبیله اوزوماکی نیز حومه کونوهاگاکوره ساخته شد.

مهارت اوزوماکی در فوینتوتسو (تکنیک‌های مهر و موم) برای آن‌ها هم احترام و هم ترس را در سراسر دنیای نینجا به ارمغان آورد. بعد از این که کوشینا اوزوماکی به کونوها رفت برخی از ملت‌های دنیا با این باور که دهکده اوزوشیوگاکوره بیش از حد قدرتمند بود، برای تخریب آن متحد شدند. بعد از ویرانی اوزوشیو، بازماندگان مخفی و در سراسر دنیا پخش شدند، از جمله ناگاتو که در حومه در آمگاکوره بزرگ شد، کارین که ظاهراً مدتی را در کوساگاکوره زندگی کرده و کوشینا در کونوها که مادر ناروتو بود. سال‌ها بعد ناروتو دوباره این قبیله را در کونوها تأسیس کرد و از آن‌جایی که همسر او هیناتا هیوگا بود و دو فرزند با نام‌های بوروتو و هیماواری داشت موجب شد تا روابط قبیله اوزوماکی و قبیله هیوگا (نسل عموی آسورا، هامورا اوتسوتسوکی) تقویت شود.

تواناییویرایش

حسگری

ناروتو، میتو و کارین اوزوماکی توانایی فوق‌العاده ای در حسگری دارند چنان‌که قادرند دشمن یا شخص موردنظر را در انبوهی از جمعیت پیدا کنند.

شفابخشی

میتو اوزوماکی با استفاده از صد فن پزشکی قادر به شفادهی خود و اطرافیان خود بود.

منابعویرایش