خانواده زبان اشاره عربی

خانواده زبان اشاره

خانواده زبان اشاره عربی یک خانواده زبانی اشاره است که در خاورمیانه و شمال آفریقا از آن استفاده می‌شود. پراکندگی آن ناشناخته است چرا که همه زبان‌های اشاره عربی به‌طور کامل بررسی نشده‌اند.[۲]

خانواده زبان اشاره عربی
پراکنش:خاورمیانه، شمال آفریقا
تبار:یکی از خانواده‌های زبانی جهان
زیرگروه‌ها:
گلاتولوگarab1398[۱]

منابعویرایش

  1. Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Arab Sign". Glottolog 2.2. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
  2. Al-Fityani, Kinda; Padden, Carol (2010). "Sign Language Geography in the Arab World". Sign languages: A Cambridge Survey: 433–450.
  • Al-Fityani, K. 2007. Arab Sign Languages: A lexical comparison. Center for Research in Language Technical Reports, 19(1), 3-13.
  • Al-Fityani, K. , & Padden, C. 2010. Sign Language geography in the Arab world. In D. Brentari (Ed.), Sign languages: A Cambridge Survey, 433-450. New York: Cambridge University Press.
  • Hendriks, Bernadet, 2008. Jordanian Sign Language: aspects of grammar from a cross-linguistic perspective (dissertation)[۱]
  • Padden, Carol. 2010. "Sign Language Geography", in Mathur & Napoli, eds, Deaf around the World, Gallaudet
  • Richardson, Kristina. 2017. "New Evidence for Early Modern Ottoman Arabic and Turkish Sign Systems." Sign Language Studies 17(2), 172-192.
  • https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/contrib-arab1.htm