خان‌های صوفی

خان‌های صوفی، در استان گیلان . سرکردگی ایل صوفی از سال ۱۳۲۵ خورشیدی با نصرت الله خان صوفی - سیاوش است. وی فرزند یحیی خان فرزند نصرالله خان حاکم رانکوه فرزند حاج میرزا محمدعلی خان فرزند حاج جهان گیر خان فرزند حیدر بیگ فرزند علی شاه صوفی می‌باشد. فهرست بزرگان کرد صوفی هم‌اکنون عبارت است از:

جلال خان صوفی، امان الله خان صوفی، محی الدین خان صوفی حسین خان صوفی، عبدالعلی خان صوفی، کریم خان صوفی، ناصر خان صفوی، حسن خان صوفی، جمشید خان صوفی، حبیب الله خان صفوی، طاهر خان صوفی، حاج میرزا خان و سرهنگ محمد خان صوفی - میرزان . پسر ارشد نصرت اله خان صوفی احمد علی خان صوفی می‌باشد که سمت شهرداری املش را دارا بوده و خدمات بی نظیری به این شهر ارائه نمود.

منبعویرایش