خاور دور

اصطلاح جغرافیایی
(تغییرمسیر از خاوردور)


خاور دور یک اصطلاح جغرافیایی جایگزین است که در زبان انگیسی (و معادل آن در بسیاری از زبان‌های دیگر) برای اشاره به آسیای شرقی (شامل آسیای شمال شرقیشرق دور روسیه (بخش آسیای شمالی) و آسیای جنوب شرقی است. آسیای جنوبی نیز گاهی به دلایل اقتصادی و فرهنگی جزئی از آن محسوب می‌شود.

درکل خاور دور به معنای مناطق شرقی آسیا است.

از دهه ۱۹۶۰ میلادی، آسیای شرقی متداولترین واژه در بیشتر رسانه‌ها برای این منطقه بوده‌است. امروزه خاور دور اغلب یک واژه منسوخ، قدیمی، تهاجمی و گاهی حتی نژاد پرستانه است.

به بیان دیگر خاور دور ذاتاً یک واژه اروپا محور است زیرا بخشی از یک پارادایم جغرافیایی است که در آن حتی آسیای غربی نیز «خاور نزدیک» یا «خاورمیانه» نامیده می‌شود. تا پایان قرن بیستم مرکز ثقل بودن اروپا در اقتصاد جهانی قابل بحث بود که اکنون دیگر واقعیت ندارد.

خاور دور از قرن ۱۲ وارد ادبیات جغرافیای سیاسی اروپاییان شد با این معنی که خاور دور، دورترین قسمت از سه بخش شرقی است که فراتر از خاور نزدیک و خاورمیانه است. به همین دلیل مردم کشور چین نیز از قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ جهان غرب را غرب دور "Tàixī (泰西)" یعنی هر آنچه در غرب جهان عرب قرار دارد نامیدند.

منابعویرایش