جهان غرب

کشورهایی که خودشان را به فرهنگ اروپایی اصیل میشناسند

جهان غرب، کشورهای غربی یا غرب در علوم جغرافیای سیاسی به مجموعه‌ای از کشورها و ملت‌های عموماً ساکن کشورهای واقع در اروپای مرکزی و غربی و کشورهای شمال قاره آمریکا گفته می‌شود. اگر چه این واژه در اصل معنی تحت‌الفظی جغرافیایی این ناحیه‌است که شامل کشورهای موجود در نیم‌کره غربی زمین می‌گردد، اما این واژه محدود به این مرزهای جغرافیایی نمی‌گردد و کشورهایی مانند استرالیا و نیوزلند که در نیمکره شرقی زمین قرار دارد نیز جزءِ جهان غرب محسوب می‌گردد، زیرا از لحاظِ فرهنگی مشابه کشورهای غربی است. این واژه به فلسفه غربی و فرهنگ کشورهای غربی نیز اشاره دارد.

نقشه کشورهای غربی

مقدمهویرایش

فرهنگ غرب از حوضهٔ دریای مدیترانه و اطراف آن سرچشمه گرفته و آغاز شده است و غالب اوقات از یونان و رم به عنوان بنیانگذاران فرهنگ غربی یاد می‌شود. فرهنگِ غربی ابتدا در شرق و غربِ خود گسترش یافت و سواحل دریای سیاه را دربرگرفت و مناطق بیشتری از سواحل مدیترانه را شامل شد. در این بین، فرهنگ غربی از فرهنگهای غنیِ خاور نزدیک باستان مانند فنیقی‌ها,کارتاژها، میان‌رودان و مصر باستان تأثیر پذیرفت. بعدها آن ها به سمت شمال دریای مدیترانه نیز رفتند و غرب، مرکز، جنوب شرق، شرق و شمال اروپا را نیز تحت سلطهٔ خود درآوردند. مسیحی‌سازی بلغارستان (قرن نهم میلادی), مسیحی‌سازی روس-کیف (قرن دهم میلادی), مسیحی‌سازی اسکاندیناوی (قرن داوزدهم میلادی) و مسیحی‌سازی لیتوانی (قرن چهاردهم میلادی) باقی نواحی اروپا را نیز به تمدن غربی اضافه کرد.[۱]

مقاطع تاریخیویرایش

یونان باستانویرایش

امپراتوری رمویرایش

جدایی شرق و غربویرایش

استعمارگری غربویرایش


تعاریف جدیدویرایش

هستند

اقتصادویرایش

جستارهای وابستهویرایش

نگارخانهویرایش

منابعویرایش