باز کردن منو اصلی
سربازان پنجابی
لباس خاکی نظامی در ارتش آمریکا
دیوار این خانه‌ها در پاکستان به رنگ خاکی نقاشی شده‌است

خاکی رنگی است بین خاکستری و کرم روشن (یا قهوه‌ای رنگ‌پریده) و نیز اصطلاحی است که برای توصیف پارچه‌ای از این رنگ که در لباس‌های نظامی استفاده می‌شود، به‌کار برده می‌شود.

واژهٔ خاکی از فارسی به انگلیسی نیز راه پیدا کرده و کلمهٔ khaki به معانی مختلف ازجمله برای توصیف لباس نظامی به این رنگ و نیز لباس‌های غیرنظامی (به‌خصوص شلوارها) که دارای این رنگ هستند استفاده می‌شود.