خاکی رنگی است بین خاکستری و کرم روشن (یا قهوه‌ای رنگ‌پریده) و نیز اصطلاحی است که برای توصیف پارچه‌ای از این رنگ که در لباس‌های نظامی استفاده می‌شود، به‌کار برده می‌شود.

سربازان پنجابی
لباس خاکی نظامی در ارتش آمریکا
دیوار این خانه‌ها در پاکستان به رنگ خاکی نقاشی شده‌است

واژهٔ خاکی از فارسی به انگلیسی نیز راه پیدا کرده و واژه khaki به معانی مختلف ازجمله برای توصیف لباس نظامی دارای این رنگ هستند به کار می رود.