ختنه کردن عیسی

ختنه کردن مسیح اثر فردریک هرلین.

یکی از رویدادهای زندگی عیسی ناصری که در انجیل لوقا آیه ۲:۲۱ از آن یاد شده است ختنه کردن وی می باشد. در این انجیل ذکر شده که عیسی ناصری در هشتمین روزی که از تولد وی (مشهور است که وی در اول ژانویه به دنیا می آید) می گذشت ختنه گردید.

طبق هلاخا (مجموعه قوانین شریعت یهود) طفل متولد شده اگر پسر باشد باید در هشتمین روز تولد طی مراسمی که می توان نام ختنه سوران بر آن گذاشت ختنه شود.

منابعویرایش