خدای جنگ

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

در اساطیر به تمام ایزدان مرتبط با جنگ گفته می‌شود. خدای جنگ می‌تواند در موارد زیر استفاده شود:

  • خدای جنگ در روم باستان مارس (اساطیر) بوده‌است.
  • خدای جنگ در یونان باستان آرس بوده است.

همچنین الهه آتنا در یونان باستان علاوه بر الهه ی خرد و هنر به الهه ی جنگ نیز مشهور بوده است.در اساطیر روم نیز از الهه بلونا بعنوان الهه جنگ و شجاعت و همسر مارس نام برده میشود.

بازی‌های ویدئوییویرایش

موسیقیویرایش

خدایان جنگ یک آلبوم موسیقی از گروه هوی متال منووار در سال ۲۰۰۷