خدای خانگی (انگلیسی: Household deity) الوهیت یا روحی است که از خانمان محافظت می‌کند، از کل خانوار یا اعضای کلیدی خاصی مراقبت می‌کند. این یک باور رایج در پیگنیسم و همچنین در فولکلور در بسیاری از نقاط جهان بوده‌است.

تصویر کالت بت (الوهیت) اسلاوها اوایل قرن بیستم از یک دوموویی، خدای خانگی، زادگاه خویشاوندان، در پیگنیسم اساطیر اسلاوی

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش