خدا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

خدا به یک موجود برتر که آفرینندهٔ جهان هستی دانسته می‌شود، اطلاق می‌گردد.

خدا همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: