خزمیمون

سرده‌ای از میمون کپوچین

خَزمیمون یک سرده از میمون‌های جهان نو بوده و تنها سردهٔ موجود در زیرخانوادهٔ خزمیمونیان است.

خزمیمون‌ها در جنگل‌های گرمسیری آمریکای مرکزی و جنوبی و در لایه تاج‌پوش این جنگل‌ها زندگی می‌کنند. لایهٔ تاج‌پوش بخش پربرگ پیش بالای درخت است که در زیر بخش رویندهٔ درخت قرار گرفته‌است.

منابع

  1. Saimiriinae
  • Michael Kavanagh (1983). A Complete Guide to Monkeys, Apes and Other Primates. p. 84. ISBN 0-224-02168-0.

نگارخانه