خسرو چهارم ارمنستان

خسرو چهارم ارمنستان (ارمنی: Խոսրով) شاهزاده‌ای از سلسله اشکانی ارمنستان بود که به مدت دو سال از ۳۸۷ تا ۳۸۹ میلادی فرمانروایی کرد.

اصالتویرایش

اصالت دقیق وی نامشخص است. تاریخ نگاران ارمنی قرن پنج میلادی، پاوستوس بوزاند و موسی خورنی خسرو چهارم را شاهزاده‌ای از دودمان اشکانی ارمنستان اما بدون ذکر پدر و مادرش نام می‌برند. تاریخ‌نگار دیگر ارمنی غازار پاربتسی که در میان سده‌های پنجم و ششم زندگی می‌کرده و کتاب تاریخ ارمنستان را نگارش کرده، خسرو چهارم را شاهزاده‌ای از دودمان اشکانیان ارمنستان نام می‌برد که عموی آرتاشس چهارم می‌باشد. بر طبق تبارشناسی مدرن، خسرو چهارم یکی از پسران وارازدات می‌باشد.[۱][۲]

منابعویرایش

  1. Settipani, Continuities elites in Byzantium during the Dark Ages. Caucasian and princes of the Empire VIe the IXth century, p.108
  2. Toumanoff, Manual genealogy and chronology for the Christian Caucasus (Armenia, Georgia, Albania), p.76

جستارهای وابستهویرایش