بهرام چهارم

شاهنشاه ساسانی

بهرام چهارم یا وهرام چهارم از ۳۸۸ تا سال ۳۹۹ میلادی، سیزدهمین پادشاه ساسانی بود. بهرام چهارم پسر شاپور دوم بود که بعد از برادرش شاپور سوم برتخت نشست و یازده سال پادشاهی کرد.[۱][۲]او تا قبل از رسیدن به پادشاهی به ورهران کرمان ملکا (بهرام شاه کرمان) معروف بود. [۳]

بهرام چهارم
شاهنشاه ایران و انیران
BahramIVOtherCoinHistoryofIran.jpg
سکه‌ای از بهرام چهارم
سلطنت۳۸۸ - ۳۹۹ میلادی
پیشینشاپور سوم
جانشینیزدگرد یکم
درگذشته۳۹۹ میلادی
فرزند(ان)خسرو
پدرشاپور دوم
مادرسیتیل‌هورا
دین و مذهبمزدیسنا

پادشاهیویرایش

مهری که از بهرام چهارم مربوط به دوران بلافاصله قبل از پادشاهی او بجای مانده‌است، عبارت ورهران کرمان ملکا دارد. اینکه در برخی روایات وی را عادل و ستوده خوانده‌اند و در برخی روایات دیگر گفته‌اند که نسبت به کار ملک بی اعتنا بود، حاکی از تصادم بین منافع درباریان او به نظر می‌رسد.

شورش ارمنستان ایرانویرایش

قبل از به سلطنت رسیدن بهرام، ایران و روم، ارمنستان را بین خود تقسیم کرده بودند که بخش شرقی آن سهم ایران شد و بخش غربی که کوچکتر بود نصیب روم گشت اما در هر دو بخش شاهزادگان اشکانی همچنان فرمانروایان دست نشانده بودند. کشمکش‌ها در باب ارمنستان بین ایران و بیزانس از این پس هم بارها پدید آمد اما این تقسیم‌بندی تا پایان عهد ساسانیان، کم و بیش، همچنان معتبر باقی‌ماند.

در زمان پادشاهی او، خسرو، والی ارمنستان ایران ، به تحریک تئودوسیوس یکم یاغی شد. توضیح آنکه دولت روم حکومت ارمنستان روم، را هم به او داد و در اثر آن خسرو با تئودوسیوس یکم با امپراتور روم معاوضه نموده و از اطاعت ایران خارج شد. بهرام چهارم سپاهی به ارمنستان فرستاد، خسرو را گرفتند و به ایران آوردند و در دژ فراموشی زندانی کردند و بهرام چهارم، بهرام شاپور، برادر خود را، به جای او گماشت.[۴]

تقسیم روم به دو بخش غربی و شرقیویرایش

 
روم، در زمان تقسیم آن، به دو بخش غربی و شرقی، در سال ۳۹۵ میلادی

در سال ۳۹۵ (میلادی)، تئودوسیوس یکم امپراتوری روم را، بدو قسمت غربی و شرقی تقسیم کرد.[۵]

کشته شدن بهرامویرایش

در زمان بهرام چهارم، اعیان دولت، به آسانی، اقتداری را که در عهد شاپور دوم، از دست داده بودند، به چنگ آوردند.[۶] بسته شدن پیمان صلح با روم، شاید بدان سبب که موبدان را از تعقیب و آزار مسیحیان آن حدود، بازمی‌داشت منجر به ناخرسندی آنها، از بهرام شد. در دنبال همین ناخرسندی نجبا بود که ناگهان بهرام، به دست بدخواهان کشته شد.[۷] بجای او یزدگرد یکم، به سلطنت نشست.[۸]

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • پیرنیا، حسن (۱۳۶۲). تاریخ باستانی ایران. تهران: انتشارات دنیای کتاب.
  • زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۶۴). تاریخ مردم ایران، پیش از اسلام. تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر.
  • زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۹۰). روزگاران. تهران: انتشارات سخن. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۶۹۶۱-۱۱-۱-.
  • کریستن سن، آرتور (۱۳۶۷). ایران در زمان ساسانیان. ترجمهٔ رشید یاسمی. تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر.
  • لوکونین، ولادمیر گریگورویچ (۱۳۵۰). تمدن ایران ساسانی. ترجمهٔ رضا، عنایت‌الله. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

پیوند به بیرونویرایش

بهرام چهارم
زادهٔ: ؟؟؟ م درگذشتهٔ: ۳۹۹ م
عنوان سلطنتی
 
پیشین:
شاپور سوم
شاهنشاه ایران‌شهر
۳۸۸ – ۳۹۹ م
پسین:
يزدگرد یکم