خطوط هوایی متحد ایران

خطوط هوایی متحد ایران 'هواپیمایی متحد ایران' یا 'شرکت واحد هواپیمائی ایران' کوتاه عمرترین شرکت هواپیمایی در تاریخ هوانوردی تجاری ایران است.

شرکت واحد هواپیمائی ایران

-

تأسیس: ۱۳۴۰ خورشیدی
کد یاتا: ندارد
کد ایکائو: ندارد
دفتر اصلی: ایران - تهران خیابان سعدی، کوچه بانک تجارت خارجی ایران، شماره ۵۹۸ و ۶۰۰

-


- - -

وب‌گاه: {{{وب‌گاه}}}

تاریخچهویرایش

در ۱۰ مردادماه ۱۳۴۰ خورشیدی، فقط چندین ماه قبل از شکل‌گیری شرکت هواپیمایی ملی ایران، دو شرکت سهامی هواپیمائی ایران و شرکت هواپیمایی پارس با یکدیگر ادغام شدند و شرکت واحد هواپیمائی ایران را به وجود آورند.

ناوگان شرکت واحد هواپیمائی ایرانویرایش

نوع هواپیما تعداد
داگلاس دی سی-۳ ۱۱
داگلاس دی سی-۴ ۴
داگلاس دی سی -۶ بی ۸
داگلاس دی سی -۷ سی ۳
ویکرز ویسکونت ۴
مجموع ۳۰

پایان کار شرکت واحد هواپیمائی ایرانویرایش

طولی نکشید تا این ادغام به وسیلهٔ تشریفات خاصی منجر به تشکیل شرکتی جدید شود. تنها چند ماه پس از این ادغام، شرکت هواپیمایی ملی ایران، هما ایران ایر تأسیس شد.

منابعویرایش