در کالبدشناسی، خط خشن (لاتین: Linea aspera) خط طولی خشنی است که در پشت استخوان ران دیده می‌شود.

خط خشن
Gray245.png
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینlinea aspera
TA98A02.5.04.013
TA21372
FMA75101

در سطح پشتی (خلفی) تنه استخوان ران (فمور) در ناحیه یک سوم میانی آن از بالا تا پایین، یک برجستگی طولی وجود دارد که به آن خط خشن می‌گویند. این خط دارای دو لبه داخلی و خارجی است. لبه‌های خط خشن در ثلث‌های فوقانی و تحتانی از همدیگر فاصله می‌گیرند.

منابعویرایش