انشعاب خط ۴ مترو تهران خطی با ۳ ایستگاه است که ۲ ایستگاه آن در فرودگاه مهرآباد قرار دارد. این خط انشعاب خط ۴ مترو است و قرار است بزودی در ایستگاه متروی شهید هاشمی با خط ۸ متروی تهران تقاطع ایجاد کند.

انشعاب خط ۴ مترو تهران
اطلاعات کلی
مالکمترو تهران
موقعیتتهران، استان تهران
پایانهایستگاه مترو بیمه
ایستگاه مترو پایانه ۴ و ۶ فرودگاه مهرآباد
شمار ایستگاه‌ها۳
عملکرد
گونهمترو
سیستممترو تهران
گرداننده‌هامترو تهران
انبارهاایستگاه مترو بیمه
تاریخچه
گشایش۱۳۹۶
فنی
طول خط۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
اندازه ریل4 ft 8 12 in (۱٬۴۳۵ mm) ریل استاندارد
نقشه مسیر

ایستگاه‌ها ویرایش

ایستگاه‌ها مکان تقاطع‌ها
شمال به جنوب
ایستگاه مترو بیمه بزرگراه لشگری، نبش خیابان بیمه دوم  
خط ۴ متروی تهران
پایانهٔ ۱ و ۲ فرودگاه مهرآباد   بزرگراه لشگری، خیابان فرودگاه مهرآباد
پایانهٔ ۴ و ۶ فرودگاه مهرآباد   فرودگاه مهرآباد، انتهای خیابان پرواز
ایستگاه متروی میدان فتح   بزرگراه آیت‌الله سعیدی تقاطع خیابان هاشمی    
ایستگاه متروی شهید هاشمی   خیابان شهید هاشمی تقاطع بزرگراه یادگار امام   
جنوب به شمال

منابع ویرایش