باز کردن منو اصلی

خط هجائی یا خط صورت نگار که برای هر صدایی علامتی را با کشیدن تصویر یا علائمی یا نقوش خاصی بکار گرفته و در واقع هجی کردن کلمات شروع شد مثلاً فهماندن برای believe از علامت زنبور bee و برگ leaf استفاده می‌شده‌است.

منابعویرایش

  • دکتر سید محمود اختریان (۱۳۸۱اطلاعات عمومی پیام، تهران: نشر محمد، شابک ۹۶۴-۹۳۶۰۸-۹-۱