خفاش‌پشمینیان

خفاش‌پشمینیان
KerivoulaFord.jpg
خفاش‌پشمینیان، Kerivoulinae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: خفاش
تیره: خفاش‌ناهیدی
زیرخانواده: Kerivoulinae

خفاش‌پشمینیان (نام علمی: Kerivoulinae) نام یک زیرخانواده از تیره خفاش‌ناهیدی است.

منابع