خلوت‌گزیده، نام آلبومی است با صدای محمدرضا شجریان و با همکاری گروه اساتید که در دستگاه شور اجرا شد.

خلوت‌گزیده
آلبوم بهترین‌ها از
ژانرموسیقی سنتی ایرانی
ناشردل آواز

شرح ویرایش

هنرمندان ویرایش

گروه استادان ویرایش

فهرست ویرایش

در دستگاه شور که در سال ۱۳۵۹ اجرا شد.

ترانه ویرایش

خلوت‌گزیده ویرایش

آواز شور، شعر از حافظ

(درآمد)
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

(تحریر عاشق‌کش)
(سلمک)
جانی
جانی به حاجتی که تو را هست با خدا

آخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است

(تحریر شهناز)
(قرچه)
ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست

در حضرت کریم تمنا چه حاجت است

(رضوی)
محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست

چون رخت از آن تو است به یغما چه حاجت است

(حسینی)
جام جهان نماست، ضمیر منیر دوست

اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است

(بزرگ)
ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست

احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است

(سلمک فرود)
آن شد که بار منت ملاح بردمی

گوهر چو دست داد
گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است

منبع ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش