خلیج

شاخاب

خلیج بخشی از دریا است که در خشکی پیش رفته باشد. به دیگر سخن، اگر آب به مقدار بسیاری در خشکی پیشروی کند، آن را خلیج گویند. همچنین، به خلیج کوچکی که آب تنها مقدار کمی در خشکی پیشروی کرده باشد، خور گفته می‌شود. یک حوزه غیرطبیعی که ساخته‌ی دست بشر است را نیز کنداب گویند که نام آن برگرفته از چاله‌ی کنده شده و پر کردن آب در درون آن به دست بشر می‌باشد.

خلیج اوهایو و یک خور (جغرافیا) به شکل دایره در ساحل آن
موجی که در خلیج سانتا کاتالینا به موج‌شکن برخورد می‌کند

بزرگترین خلیج هاویرایش

بر اساس تحقیقات دانشمندان خلیج هادسون خلیج مکزیک خلیج فارس بزرگتریتن خلیج های دنیا از نظر استراتژیک و موقعیت و... است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش