محمد بن حسین خلیفه نیشابوری

(تغییرمسیر از خلیفهٔ نیشابوری)

محمد بن حسین خلیفه نیشابوری (به عربی: محمد بن الحسین الخلیفه النیسابوری) (تولد :۶۹۰ قمری-مرگ: ؟ ) دانشمند نویسنده و مترجم ایرانی در سده هشتم قمری بود.از زندگی وی اطلاعات زیادی موجود نیست.شهرت وی با ترجمه و تلخیص دانشنامه نیشابور از عربی به فارسی پیوند دارد.

منبع ویرایش