خمیر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

خمیر می‌تواند به این موارد اشاره داشته باشد: